menu clear

#СедиДома

Морална и етичка мерка за заштита и превенција од Ковид-19.

   • Музеј на современата уметност Скопје „Скопје, одново”/ 11.2019 – 08.2020
   • Даут Пашин Амам Национална галерија на Македонија – „70 години постоење”
   • Музеј на Македонија „Духовите на Африка: ритуална западноафриканска уметност”
   • Археолошки музеј на Македонија „100 години Требениште”/ 11.2019 – 08.2020
   • Младински културен центар – МКЦ „InSitu Art Fair 2018”
   • Археолошки локалитет Врбјанска Чука Пелагонија